Psychologia małego dziecka (praca z dzieckiem i rodzicami/opiekunami)

Metoda pracy z małym dzieckiem skoncentrowana początkowo głównie na obserwacji zachowań, reakcji w zamodelowanych sytuacjach zadaniowych, służących ocenie rozwoju psychoruchowego i stanu emocjonalnego  dziecka, a w kolejnych etapach zmianie niepożądanych zachowań, objawów występujących u dziecka we współpracy z jego najbliższym otoczeniem.

 

W przypadku małego dziecka nie można mówić o psychoterapii, gdyż dziecko nie ma możliwości kontrolowania swojego zachowania tak jak osoba dorosła, a także nie może wziąć odpowiedzialności za relację swoją z osobą dorosłą, np. z psychologiem, z którym pracuje.

 

Spotkania odbywają się najczęściej przy udziale rodzica/opiekuna, w formie zabawy, rysunku, metod projekcyjnych. Wymagają nawiązania kontaktu z dzieckiem, zbudowania przyjaznej dla dziecka atmosfery. Informacje, wnioski i sugestie przekazywane są rodzicowi/opiekunowi po każdym spotkaniu, jeżeli obecność dziecka nie jest przeciwwskazaniem. W innej sytuacji konieczne jest spotkanie bez dziecka w innym terminie, aby uniknąć omawiania zachowania dziecka przy dziecku.

 

Z pomocy psychologa/psychoterapeuty dziecięcego mogą skorzystać rodzice/opiekunowie, którzy zauważają u swojego dziecka niepokojące objawy/zachowania.

Często jest to wynikiem sytuacji rodzinnej, wydarzeń, w których dziecko bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyło lub uczestniczy lub ma związek z problemami rozwojowymi dzieci.

 

W oparciu o teorię systemowej terapii rodzin i psychologii dziecka.

 

Metody pracy z dzieckiem:

- bajko terapia

- modelowanie sytuacji społecznej mogącej ujawnić niepożądane zachowania

- wykorzystanie figurek, lalek do projektowania sytuacji rodzinnej

- rysunek

- inne metody projekcyjne

 

Czas i forma spotkań:

  1. Wywiad z rodzicami/opiekunami - 50 min
  2. Obserwacja: około 30 min – 45 min – czas uzależniony od aktywności i współpracy dziecka (minimum 3 spotkania)
  3. Diagnoza w oparciu także o metody testowe/skale: czas zależy od zastosowanej metody
  4. Oddziaływanie psychologiczne: liczba i czas spotkań zależy od sytuacji problemowej
  5. Omówienie z rodzicami/opiekunami: najczęściej po kilku spotkaniach z dzieckiem (50min) – zależy od potrzeby rodziców/opiekunów


Cena:

  1. Wywiad z rodzicami/opiekunami – 90 zł
  2. Pojedyncze spotkanie z dzieckiem (obserwacja, oddziaływanie psychologiczne) – 60 zł
  3. Diagnoza- zależy od zastosowanej metody psychologicznej
  4. Omówienie – 90 zł

 

mgr Paulina Czerniga-Puk

Tworzenie stron www.stronki.pl